Algemene voorwaarden


Welkom op onze website www.bitebuddy.nl! Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden goed door te lezen voordat u gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u onze algemene voorwaarden.

Informatie over Bitebuddy

Bitebuddy B.V. (hierna: “Bitebuddy”) is gevestigd aan Zouavenlaan 50 in Tilburg. Bitebuddy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70181217. Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via info@bitebuddy.nl.

Bitebuddy is géén bezorgdienst of eten-bestelwebsite

Bitebuddy is geen bezorgdienst of eten-bestelwebsite. Bitebuddy is een zoekmachine waarin het totale eten-bestelaanbod van alle aangesloten dienstverleners is opgenomen. De informatie op de website van Bitebuddy is afkomstig van de aangesloten dienstverleners. Bitebuddy is daarom niet verantwoordelijk voor de vaststelling van de prijzen van het eten-bestelaanbod dat via haar website vindbaar is en de door de verschillende aanbieders gehanteerde kortingen, bezorgkosten en bezorgtijden.

Op de website van Bitebuddy kunt u ervoor kiezen om te worden doorgeleid naar de website van een aangesloten dienstverlener. Vervolgens kunt u uw bestelling op de website van deze dienstverlener voltooien. Op het moment dat u gebruik maakt van de website van een aangesloten dienstverlener, dan gelden de algemene voorwaarden van deze dienstverlener. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden van deze dienstverlener aandachtig door te lezen. Bitebuddy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverleners die vindbaar zijn via haar website, noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners verstrekte informatie.

Verder draagt Bitebuddy geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Disclaimer accuraatheid content

De informatie op de website van Bitebuddy is afkomstig van de bij haar aangesloten dienstverleners. Op dit moment is ons systeem nog niet zo ingericht dat alle aanpassingen op de website van de aangesloten dienstverlener zelf, ook direct op onze website worden verwerkt. Het kan dus voorkomen dat de informatie op onze website afwijkt van de informatie op de website van een aangesloten dienstverlener.

Bitebuddy aanvaardt geen aansprakelijkheid en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid en volledigheid van de informatie op haar website. Wij doen er echter alles aan om te zorgen dat de content die via Bitebuddy wordt vertoond accuraat is, maar dit kunnen we dus niet garanderen.

Eigendom Bitebuddy

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder alle tekst, beelden, software, merken, knowhow en ander materiaal op haar website, berusten bij Bitebuddy of bij de derde van wie Bitebuddy toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Hiervan mag u niets kopiëren behalve dan voor uw privé gebruik, mits niet commercieel.

Toegestaan gebruik

Het gebruik van de diensten van Bitebuddy is geheel op eigen risico. Onze website mag uitsluitend voor private, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van onze website te verkrijgen is niet toegestaan, ook niet wanneer dit voor persoonlijk gebruik is.

Wijzigen algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Indien u onze diensten blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, wordt u geacht te aangepaste algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing